Hiệp hội vệ sinh công nghiệp – Sự ra đời tất yếu của cuộc sống hiện đại

Một sự xuất hiện tất yếu của các hội hiện đại khi các công trình xây dựng có kiến trúc đồ sộ, phức tạp ra đời yêu cầu cao trong quá trình vệ sinh chính là sự ra đời song song các dịch vị vệ sinh công nghiệp.

Hiệp hội vệ sinh ra đồi đồng thời là nơi tập trung cho tiếng nói, trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi của những đơn vị kinh doanh dịch vụ vệ sinh công nghiệp nói chung. Hiệp hội vệ sinh được thành lập với mục đích thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội trong việc xây dựng ngành vệ sinh công nghiệp phát triển bền vững. Ngay từ khi thành lập, Hiệp hội Vệ sinh đã luôn sát cánh cùng với các doanh nghiệp vệ sinh trong cả nước xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Việt Nam, đóng góp cho sự lớn mạnh của nền kinh tế cả nước.

– Thực hiện chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với các Cơ quan quản lý Nhà nước và Chính phủ: Hiệp hội đã phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và kiến nghị Chính phủ giải quyết
– Hiệp hội đóng vai trò tư vấn, phản biện với những dự án đầu tư phát triển ngành vệ sinh trong nước và nước ngoài: tham gia quy hoạch phát triển ngành vệ sinh công nghiệp.
– Bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp thành viên.
– Trợ giúp kỹ thuật, pháp lý cho các thành viên Hiệp hội. Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề: dịch vụ vệ sinh công nghiệp chất lượng cao thông qua cải tiến liên tục quy trình hoạt động; Cải tiến năng suất, nâng vao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Hiệp hội tổ chức các cuộc họp bàn theo từng chuyên ngành để hòa giải giữa các doanh nghiệp khi có sự không thống nhất giữa các nhà sản xuất, thương mại, dịch vụ.
– Tuyên truyền, quảng bá thông tin về ngành vệ sinh công nghiệp.
– Công tác xuất bản “Bản tin nội bộ” hàng tháng cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, bán hàng và biến động giá dịch vụ, sản phẩm của các công ty thành viên Hiệp hội.
– Công tác phát triển hội viên, vai trò của Hiệp hội vệ sinh trong tổ chức Hiệp hội ngành nghề được đánh giá cao
– Quan hệ Quốc tế: Là thành viên của Hiệp hội vệ sinh Đông Nam Á. Tham gia Hội đồng Hiệp hội vệ sinh thép Đông Nam với vai trò là Phó Chủ tịch đại diện cho Việt Nam; Đăng cai tổ chức nhiều Hội thảo vệ sinh công nghiệp Quốc tế tại Việt Nam và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp ngành vệ sinh công nghiệp đi xúc tiến thương mại tại các thị trường Brazil, Australia, Malaysia, Mỹ
Hiệp hội vệ sinh là điểm tựa, là đại diện cho tiếng nói chung của các doanh nghiệp vệ sinh công nghiệp.